Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Opiekun: p. Danuta Ogrodowicz
Spotkania: podawany na bieżąco w ogłoszeniach

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego sięga swoimi korzeniami Objawień Fatimskich i była odpowiedzią na apel Matki Najświętszej o modlitwę różańcową, pokutę i zadośćuczynienie za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W Polce rozpoczęto modlitwy w intencji obrony życia 2 lutego 1987 r. w środowisku akademickim w Warszawie. W 1994 roku modlitwa Duchowej Adopcji otrzymała błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II. Duchowa Adopcja jest modlitewnym zobowiązaniem do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca w dowolnie wybranej tajemnicy oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego niebezpieczeństwem zagłady i jego rodziców, przez okres dziewięciu miesięcy. Wskazane jest dołączenie dodatkowych postanowień takich jak częsta Spowiedź i Komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu, post i umartwienie, pomoc rodzinom. W naszej wspólnocie parafialnej modlitewne zobowiązanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego co roku, podczas Mszy św. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przyjmuje kilkadziesiąt osób.

Modlitwa codzienna odmawiana przez osoby podejmujące duchową adopcję:

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
Która urodziła Cię z miłością,
Oraz za wstawiennictwem św. Józefa człowieka zawierzenia,
Który opiekował się Tobą po narodzeniu,
Proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
Które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
Aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
Które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen