Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

ul. Miastkowska 124/126
60-184 Poznań – Ławica
Tel. (61) 868 19 72
nazaretpoznan@gmail.com


Aktualności

W Nazarecie jest miejsce dla każdego! Zachęcamy do:

  • Peregrynacji ikony Świętej Rodziny. Jest to szczególna modlitwa ss. nazaretanek z rodziną za wszystkich jej członków oraz we wszystkich jej intencjach przed ikoną Świętej Rodziny oraz relikwiami bł. Franciszki Siedliskiej i bł. Sióstr Męczennic z Nowogródka. Zgłoszenia: s. Maksymiliana, kom. 507 720 458
  • Intronizacji Świętej Rodziny. Intronizować Świętą Rodzinę to uroczyście zaprosić Ją do zajęcia tronu w sercach i w życiu swojej rodziny. To zaproszenie Jezusa, Maryi i Józefa do swojej rodziny, by oddać Im pierwsze miejsce w Waszych sprawach małżeńskich i rodzinnych, zawierzyć Jej swoją teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Zgłoszenia: Małgorzata i Tomasz Gniadzikowie – członkowie i reprezentanci SNR – kom. 607 862 121

Wszystkie spotkania mają charakter otwarty! Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nazaret.opoka.net oraz na portalu Facebook: Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek

Kontakt: s. Maksymiliana Dojcz CSFN
ul. Czerniakowska 137, 00-001 Warszawa 
kom. 507 720 458, maksymiliana.dojcz@gmail.com


Historia powstania Domu Nazaretanek w Poznaniu

Historia naszego pierwszego domu w Poznaniu sięga roku 1937. Arcybiskup Gniezna i Poznania Prymas Polski August Kardynał Hlond zezwolił na osiedlenie się Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu i utworzenie domu w Poznaniu dla Sióstr celem kształcenia się w tutejszych szkołach katolickich przygotowujących je do pracy pielęgniarskiej i jako opiekunki w ochronkach dla dzieci. Siostry miały również prowadzić internat dla studentek, jednak lokalizacja nowo zakupionego domu przy ul. Wyspiańskiego 18 była niekorzystna ze względu na dużą odległość od Uniwersytetu. Siostry starały się kupić dom w miejscu bardziej korzystnie położonym. Wybuch II wojny światowej zniweczył te plany. Siostry Nazaretanki nie zdążyły przyjechać do Poznania. Jednak związki naszego Zgromadzenia z Poznaniem nie zostały zupełnie przerwane.

Ciąg dalszy historii Sióstr Nazaretanek w Poznaniu rozpoczyna rok 1994. W tym to roku Ks. Proboszcz Tomasz Maćkowiak zwrócił się do S. Bożeny Flak, Przełożonej Prowincjalnej Prowincji Warszawskiej z propozycją  zatrudnienia Sióstr w Parafii. W 1995 roku otrzymał odpowiedź pozytywną. Pierwsze trzy Siostry (S. Jana Zawieja, S. Marta Oszczepalińska i S. Angelika Lipka) objęły placówkę we wrześniu 1996 roku. Zamieszkały początkowo na plebanii. W planach było to mieszkanie przejściowe. W krótkim czasie Siostry zakupiły wolno stojący dom obok kościoła. S. Angelika zajęła się jego remontem i dostosowywaniem do wymagań życia zakonnego. Dnia 5 listopada 1997 roku Siostry przeprowadziły się do nowego, częściowo przygotowanego do zamieszkania domu. W parafii posługiwały: S. Jana – zakrystianka i nauczycielka jęz. angielskiego, S. Marta była katechetką, a S. Angelika kontynuowała remonty. W dniu 14 września 1999 roku Siostry rozpoczęły nowe dzieło: prowadzenie ochronki dla dzieci, która w przyszłości miała stać się przedszkolem. W październiku tego roku rozpoczęła się dobudowa nowego skrzydła domu, gdzie miało być przedszkole z prawdziwego zdarzenia. 4 września 2000 roku dzieci wprowadziły się już do nowego przedszkola (http://www.przedszkolenazaretanek.pl). Na przestrzeni lat zarówno pole posługiwania Sióstr jak i skład wspólnoty ulegał zmianie.

Obecnie wspólnota liczy 9 Sióstr. Są to:

1. S.M. Caritas Góral – przełożona domu, katechetka w SP 58, odpowiedzialna za SNR
2. S.M. Judyta Bajuk – katechetka w SP 58
3. S.M. Agata Szkopowiec – dyrektor przedszkola
4. S.M. Alicja Sarnat – furta i przyjmowanie gości
5. S.M. Rafaela Brzeska – katechetka w SP 58
6. S.M. Marcina Grodzicka – zakrystia w kościele
7. S.M. Maristella Tomczak – wicedyrektor i wychowawczyni w przedszkolu
8. S.M. Bogumiła Śluszarczyk – wychowawczyni i katechetka w przedszkolu
9. S.M. Ezechiela Hancek – wychowawczyni i katechetka w przedszkolu, pomoc przy SNR

Część Sióstr pracuje w naszym przedszkolu, a część katechizuje w szkole, jedna zajmuje się zakrystią i wystrojem kościoła. Przy naszej wspólnocie prowadzone jest Nazaretańskie Centrum Rozwoju Misji. Jego celem jest modlitewna pomoc tym wszystkim, którzy o nią proszą. (Więcej informacji o NCRM na www.nazaretanki.warszawa.pl). Raz w miesiącu odbywają się skupienia dla rodzin ze Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny (więcej o Stowarzyszeniu na: www.nazaret.opoka.net). Na skupienia mogą też przychodzić rodziny nie związane ze Stowarzyszeniem. Zapraszamy wszystkie rodziny razem z dziećmi, które pragną pogłębić relację z Bogiem i ze sobą nawzajem. Dzieci, które przychodzą z rodzicami na skupienie, mają osobne spotkania.

Naszą codzienną modlitwą otaczamy wszystkie rodziny. „Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen”