CHRZEST

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 • termin najbliższego spotkania dla rodziców planujących chrzest dziecka oraz osób zamierzających być rodzicami chrzestnymi podany jest
  w ogłoszeniach parafialnych
 • chrzest udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00, w pozostałe niedziele po Mszy św. o godz. 11.00

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu (dotyczy osób ochrzczonych w innej parafii)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej
 • świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (dotyczy osób dorosłych)

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka (dotyczy dzieci ochrzczonych w innej parafii)
 • zgoda proboszcza parafii zamieszkania, jeśli dziecko nie należy do naszej parafii

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne metryki chrztu (dotyczy osób ochrzczonych w innej parafii)
 • dowody osobiste
 • świadectwa ukończonej katechizacji
 • zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenia o uczestnictwie w spotkaniach w poradni małżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

POGRZEB

 • akt zgonu z USC