Odnowa w Duchu Świętym

Opiekun: ks. wikariusz
Spotkania: czwartki o godz. 19.00

„NIE WYŚCIE MNIE WYBRALI, ALE JA WAS WYBRAŁEM I PRZEZNACZYŁEM WAS NA TO, ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI” (J 15,16)

Te słowa zachęciły nas do pójścia za Jezusem we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym, istniejącej w naszej Parafii od 2013 r., noszącej nazwę „W sercu Pana”.

Spotykamy się w każdy czwartek o godz. 19.00 w salce na piętrze, wcześniej uczestniczymy we Mszy św. o godz.18.00, a bezpośrednio po niej w części adoracji Najświętszego Sakramentu.

Nasze spotkania modlitewne to doświadczenie obecności Ducha Świętego i mocy modlitwy wspólnotowej. Wielu z nas przeszło Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, na którym otrzymało lub rozeznało swoje charyzmaty i dary. Pozwala nam to ubogacać naszą modlitwę. Spotkania najczęściej trwają około godziny. W tym czasie wielbimy Pana, wsłuchujemy się w słowo Boże, słuchamy katechezy i wspólnie prosimy w różnych intencjach, które sami przynosimy lub są złożone do skrzynki umieszczonej przy bocznym wejściu do kościoła (po stronie kaplicy).

Posługujemy także modlitwą wstawienniczą  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 607-752-421.

Bardzo cenimy sobie to, iż naszym spotkaniom zawsze towarzyszy kapłan, wspiera modlitwą, ubogaca katechezą.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć wsparcie modlitewne na co dzień, poznać prowadzenie Ducha Świętego w codziennym życiu i być darem dla drugiego.