Historia Parafii pw. Objawienia Pańskiego w Poznaniu

Ławica – dawna królewska wieś, należąca zwyczajowo i każdorazowo do uposażenia starosty generalnego Wielkopolski, a współcześnie kojarząca się Poznaniakom przede wszystkim z lotniskiem, stała się w połowie 1986 roku miejscem przeznaczonym dla kolejnej świątyni na mapie Poznania. To właśnie w czerwcu młody duchowny Tomasz Maćkowiak, w swoim ósmym roku kapłaństwa, pełniący posługę w parafii pw. Pierwszych Polskich Męczenników w Poznaniu na Chartowie, otrzymał nominację na wikariusza przy kościele pw. św. Marcina i św. Wincentego w Skórzewie, z poleceniem budowy nowej świątyni i stopniowego organizowania duszpasterstwa na Ławicy. Nowy duchowy ośrodek miał zgromadzić wokół siebie mieszkańców Ławicy oraz nowopowstałych i powstających osiedli mieszkaniowych o sympatycznie brzmiących nazwach: Bajkowe, Poetów, Edwardowo, Za lasem i Polana.

Zadanie było niełatwe, bo wszystko trzeba było zaczynać od zera. Czasy trudne, ale każde przedsięwzięcie podejmowane dla chwały Bożej nie może się nie udać. Tak było i w tym przypadku. Powierzenie Matce Bożej Częstochowskiej sprawy nowego kościoła, co zostało uczynione podczas wrześniowej pielgrzymki do Częstochowy, zaowocowało w niedługim czasie znalezieniem właściwego terenu pod budowę kapliczki. Już ostatniego dnia listopada 1986 roku – który był I Niedzielą Adwentu rozpoczynającą nowy rok liturgiczny – na wydzierżawionym kilkusetmetrowym placu, przy polowym ołtarzu odprawiono pierwszą Mszę św. i poświęcono miejsce pod budowę. Mimo złej pogody w tak ważnej uroczystości uczestniczyło około trzech tysięcy wiernych, a hasło umieszczone przy ołtarzu: „Idźmy z radością na spotkanie Pana”, budziło nadzieję na szczęśliwe zrealizowanie planów.

Od tego momentu rozpoczął się wyścig z czasem, a wszystko dla spełnienia marzenia wiernych, by kaplica stanęła na święta Bożego Narodzenia. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ofiarności oraz pomysłowości wielu osób, ten wydawałoby się utopijny termin został dotrzymany. Kaplica, nazwana przez parafian „Betlejemką” była gotowa na czas. To w niej dnia 24 grudnia 1986 r. została odprawiona pierwsza pasterka. Ta mała świątynia dobrze służyła ludziom przez kilka kolejnych lat. Ale był to dopiero początek drogi, bo kaplica mimo wspaniałego klimatu, jaki miała w sobie nie posiadała żadnego zaplecza mieszkaniowego dla duszpasterzy i stawała się zbyt mała dla rosnącej liczby wiernych.

Od 1991 r. zaczął się drugi etap mający na celu wybudowanie murowanego kościoła. Po pokonaniu przeszkód natury prawnej i technicznej w maju 1992 r., na zakupionym gruncie od Państwa Czyżów – przezacnych parafian, znanych również z faktu, że przez 8 lat (od 1987 do 1995 r.) dali schronienie ks. proboszczowi Tomaszowi Maćkowiakowi nie mającemu gdzie mieszkać i stołowali kolejnych wikariuszy – wmurowano kamień węgielny pod budowę docelowego kościoła. Po pięciu latach, w 1998 r. stanęła nowa świątynia z całym zapleczem ułatwiającym prowadzenie działalności duszpasterskiej, a na terenie przykościelnym okazała grota z rzeźbami Matki Bożej i św. Bernadety. Urpczyste poświęcenie świątyni miało miejsce rok później, a dokładnie dnia 1 czerwca 1999 r.

Na terenie Parafii od połowy 1996 r. mieszkają i posługują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które biorą czynny udział w życiu Parafii, prowadząc również przedszkole. W naszej Parafii, jak w każdej tego typu placówce, od samego początku do chwili obecnej, stawia się za cel pomoc wiernym we wszechstronnym rozwoju poprzez inicjowanie różnych wspólnot, które powoli jednoczą coraz więcej wiernych i tworzą dobrą więź międzyludzką. Wspólnoty obejmują dzieci, młodzież, dorosłych w sile wieku, seniorów, ludzi zagubionych we współczesnym świecie nie dającym poczucia bezpieczeństwa, pokrzywdzonych i uzależnionych od nałogów oraz niepełnosprawnych.

Na skutek takich działań coraz więcej ludzi utożsamia się z Parafią, bo wszystkie te inicjatywy miały i mają służyć jednemu celowi: przybliżyć wiernych do Boga, a wiernych wzajemnie do siebie. Parafię tworzył i kościół budował śp. ks. kanonik Tomasz Maćkowiak, powołany dekretem z dniem 1 lipca 1986 roku na wikariusza w skórzewskiej świątyni, z poleceniem utworzenia nowej Parafii i wybudowania kościoła na poznańskiej Ławicy. Pierwszy proboszcz naszej parafii i budowniczy kościoła parafialnego, dnia 2 kwietnia 2011 r., po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do domu Ojca. Nowym proboszczem został mianowany ks. Szymon Likowski, którego liturgiczne wprowadzenie nastapiło dnia 17 kwietnia 2011 r. Aktualnie, od 1 lipca 2016 r. proboszczem jest ks. kanonik dr Sebastian Kujawa.


Historia Parafii w datach

30.11.1986 - ks. biskup Stanisław Napierała odprawia pierwszą Mszę Św. przy ołtarzu polowym

30.11 - 14.12.1986 - powstaje drewniana kaplica mieszcząca 200 osób

1.3.1987 - ks. arcybiskup Jerzy Stroba ustanawia Ośrodek Duszpasterski pw. Objawienia Pańskiego 

06.9.1987 - powstaje dom katechetyczny składający się z dwóch sal i magazynu

1.12.1987 - ks. arcybiskup Jerzy Stroba ustanawia Parafię rzymskokatolicką pw. Objawienia Pańskiego 

15.6.1988 - Parafia zakupiła 8377 m2 ziemi pod budowę kościoła 

1989 - magazyn w domu katechetycznym zostaje przerobiony na trzecią salkę katechetyczną

1990 - jesienią rozpoczynają się wykopy pod nowe salki katechetyczne

1991 - rozpoczęcie wykopów pod fundamenty świątyni

12.5.1992 - ks. arcybiskup Jerzy Stroba dokonuje aktu wmurowania kamienia węgielnego, pobłogosławionego przez Ojca Świętego Jana Pawła II

1993 - trwa budowa świątyni

1994 - procesja rezurekcyjna przeszła z drewnianej kaplicy do kościoła - od tego czasu mimo wielu trudności i prowadzonych prac - modlimy się w nowej świątyni

1998 - artysta z Katowic wykonał ścianę ołtarzową

1.6.1999 - ks. arcybiskup Juliusz Paetz wraz z ks. arcybiskupem Marianem Przykuckim, w asyście 40 kapłanów, uroczyście poświęca kościół pw. Objawienia Pańskiego

2.4.2011 - po długotrwałej chorobie odchodzi do domu Ojca, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła parafialnego na Ławicy ks. kanonik Tomasz Maćkowiak. Przy trumnie zmarłego proboszcza, dnia 5 kwietnia o godz. 18.00 celebrowana była Msza św., a nastepnie trwało czuwanie. Następnego dnia, 6 kwietnia o godz. 11.00 celebrowana była Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, po której trumna z ciałem śp. ks. proboszcza Tomasza Maćkowiaka została złożona do grobu obok krzyża misyjnym przy kościele

17.4.2011 - liturgiczne wprowadzenie nowego ks. proboszcza Szymona Likowskiego

26.11.2011 - 25 rocznica odprawienia przez ks. biskupa Stanisława Napierałę pierwszej Mszy Św. na poznańskiej Ławicy

26.6.2016 - pożegnanie ks. proboszcza Szymona Likowskiego obejmującego Parafię pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu 

3.7.2016 - liturgiczne wprowadzenie nowego proboszcza ks. kanonika dr. Sebastiana Kujawy

6-7.12.2019 - nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej