Parafialny Zespół Caritas

Opiekun: ks. proboszcz
Spotkania: poniedziałki 17:45 - 19:00

Parafialny Zespół Caritas

W Parafialnym Zespole Caritas aktywnie działa 11 członków i jest 12 członków wspierających. Zadania PZC wynikają ze statutu Poznańskiej Caritas Archidiecezjalnej. Mottem naszej działalności stały się słowa Georg’a Vann’a: "Pomagać, komu możemy - to nasza odpowiedzialność. Korzystać z pomocy wszystkich - to nasza nadzieja".

Celem PZC jest niesienie pomocy zarówno poszczególnym osobom, jak i całym rodzinom bez względu na ich wyznanie i przekonania. Udzielając pomocy, przekraczamy granice nie tylko naszej Parafii ale nawet kraju. PZC – działając w duchu wiary, nadziei i miłości – dokłada starań, aby Parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości. Parafialny Zespół Caritas obejmuje swym działaniem rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie, osoby starsze, pokrzywdzone przez los oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Uczestniczymy w europejskim programie PEAD przekazując corocznie ponad 300 potrzebującym kilkanaście ton żywności.

Dzięki ofiarności Parafian, ludzi szlachetnego serca finansujemy obiady w szkole dzieciom z ubogich rodzin oraz sfinansowaliśmy różnorodny wypoczynek letni dzieciom (kolonie, rekolekcje), przygotowaliśmy paczki okolicznościowe z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy; zarówno akcja „Prezent pod choinkę”, która spotykała się co roku z żywym i serdecznym odzewem naszych Parafian, jak i zbiórki żywności i słodyczy na Wielkanoc, przechodzą swoją wspaniałomyślnością nasze i naszych podopiecznych oczekiwania. Współpracując z parafialnym oddziałem Katolickiego Stwowarzyszenia Młodzieży współorganizujemy półkolonie dla dzieci w okresie wakacji letnich.

Dostarczamy ubogim mieszkańcom osiedli na terenie naszej Parafii nie tylko lekarstwa, odzież, buty, pościel czy olej opałowy, ale także pośredniczymy w przekazywaniu sprzętu RTV i AGD oraz mebli. PZC troszczy się nie tylko o potrzeby materialne naszych najmłodszych, ale także o ich potrzeby edukacyjne. Do nich skierowane są nasze akcje „Skrzydła” i „Zeszyt”. W akcji „Skrzydła” rodziny naszej Parafii wzięły pod opiekę chłopców z rodzin wielodzietnych i dzięki temu możemy kupować w porozumieniu z rodzicami podręczniki, wyposażenie i odzież do szkoły, także odzież sportową oraz finansować wyjazdy na wycieczki szkolne. W akcji „Zeszyt” zbieramy przybory szkolne dla prawie osiemdziesięciorga dzieci.

Wykorzystując pieniądze zebrane w kwestach parafialnych i także na forach internetowych w akcji „Dla Nataszy” - wyremontowaliśmy kilka domków na ogródkach działkach osobom chorym i rodzinom z dziećmi. Część darów, szczególnie odzieży, przekazujemy ubogim rodzinom na Ukrainie, a do PZC przy Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Lutomiu – wsi położonej w województwie wielkopolskim, w gminie Sieraków.

Członkinie PZC systematycznie odwiedzają osoby starsze, samotne, a także rodziny wielodzietne. Wszystkim Parafianom, którzy zastanawiają się nad sensem wspierania naszej działalności, dedykujemy słowa Alberta Schweitzera: „To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu”.