Duchowa adopcja dziecka poczętego

25 marca 2023

Podczas porannej Mszy św. celebrowanej przez ks. wikariusza Rafała Kucika - w dzisiejszą uroczystość Zwiastowania Pańskiego - nasi parafianie podjęli duchową adopcję dziecka poczętego. Dla tych parafian p. Anna Antkowiak, również nasza parafianka, przygotowała świece z wosku świec ołtarzowych z naszego kościoła. We wspólnej świątecznej modlitwie uczestniczył parafialny Chór Epifania pod kierownictwem p. Marii Doleckiej.


Kościół stacyjny

24 marca 2023

Nasza parafialna świątynia jest dzisiaj wielkopostnym kościołem stacyjnym miasta Poznania, dlatego wspólnej modlitwie towarzyszy intencja przebłagania i wynagrodzenia za grzechy przeciwko Boskiemu Sercu Jezusa. Po porannej Mszy św. parafianie i pielgrzymi trwali nadal na modlitwie uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Nastepnie, o g. 16.45 w Drodze Krzyżowej uczestniczyły dzieci i ich rodzice, a rozważania czytali przedstawiciele parafialnego oddziału KSM. Krótko po zakończeniu tego nabożeństwa, miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o g. 17.25 rozpoczął się Różaniec. W tym czasie była możliwość przystąpienia do Spowiedzi św. Wieczorna Msza św., jak każdego dnia, rozpoczęła się o g. 18.00, a bezpośrednio po niej parafianie i pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Skupienie podczas modlitewnego milczenia, zasłuchanie w głoszone słowo Boże, gorliwy i piękny śpiew, żarliwa modlitwa - w tym przejawiała się pobożność osób, które zjednoczyła intencja przebłagania i wynagrodzenia za grzechy przeciwko Boskiemu Sercu Jezusa.

Trzecia ściana prezbiterium z witrażami

22 marca 2023

Wtorek i środa - w te dni trwał montaż witraży w oknach na trzeciej ścianie prezbiterium. Koszt wykonania i montażu to 40.000 zł. Na ten cel ofiary będą zbierane podczas składek inwestycyjnych w ostatnie niedziele miesiąca.


Wielkopostny maraton biblijny

18 marca 2023

W dzisiejszą sobotę o godz. 9.00 ruszył parafialny maraton biblijny, podczas którego nasi parafianie czytali następujące księgi Pisma Świętego: Jeremiasza, Lamentacje, Barucha i List do Hebrajczyków. Ponad sześćdziesięciu uczestników, bez zadyszki a z wielkim szacunkiem dla słowa Bożego, czytało kolejne fragmenty Ksiąg. Wśród słuchających najmłodszymi byli ministranci i zespół Trzej Królowie. Przed godz. 17.00 wybrzmiały słowa: "Łaska z wami wszystkimi! Amen". Tym zdaniem, ostatnim z Listu do Hebrajczyków, zakończyło się wspólnotowe pochylenie nad Pismem św. Niech łaska Pana będzie z nami wszystkimi! Amen!

Szkolne rekolekcje

17 marca 2023

Od środy do piątku w Szkole Podstawowej nr 58 trwały wielkopostne rekolekcje, które prowadzili ks. Oscar Nejman, wikariusz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu i nasz kleryk Piotr Sobiech. Codziennie każda grupa wiekowa miała spotkanie w sali gimnastycznej i w kościele. Nie zabrakło Eucharystii, która jest dziękczynieniem za wszelkie dobro. Wyrażamy wdzięczność księżom rekolekcjonistom za pełne bogatej treści nauki, a Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu z Siostrami Nazaretankami za ofiarną i życzliwą pomoc w przeprowadzeniu wielkopostnych rekolekcji.