KSM

Opiekun: ks. wikariusz
Spotkania: środy o godz. 19.00

42 Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej przy Parafii pw. Objawienia Pańskiego. Nasz Oddział został powołany 2 września 1999 roku. KSM - czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - jest grupą młodych z naszej Parafii, którzy spotykają się by wspólnie podążać drogą do Pana poprzez wspólną modlitwę, zabawę oraz dyskusje. Łączy nas podobny system wartości, oparty na wierze katolickiej, a jak wiadomo - w grupie łatwiej jest znaleźć akceptację i oparcie. KSM daje możliwość rozwoju we wszystkich płaszczyznach życia m.in. w relacjach międzyludzkich. Poprzez wspólną pracę, odkrywamy nawzajem swoje mocne jak i słabe strony. KSM uczy godzenia się ze swoimi słabościami jak i umiejętności przebaczania gdy zawodzą nas inni ludzie, nieraz wydawałoby się że nam najbliżsi. Uczestniczymy w życiu Kościoła oraz współpracujemy z innymi oddziałami KSM w naszej archidiecezji - bierzemy udział w rekolekcjach, zjazdach, wspólnych wyjściach do kina itd. Jeśli chcesz poczuć smak przygody w "doborowym towarzystwie", poznać prawdziwych przyjaciół oraz doświadczyć wspólnoty i modlitwy - serdecznie zapraszamy na nasze spotkania!

W naszych szeregach obecnie działają młodzi ludzie w wieku od 15 do 26 lat. Naszym asystentem parafialnym jest ks. wikariusz Rafał Kucik, który służy pomocą, a także wspiera nas w działaniu. Spotykamy się zawsze raz w tygodniu. Dyskutujemy na ciekawe tematy dotyczące życia Kościoła, życia społecznego, młodzieży. Nie boimy się zadawać pytań i szukać na nie odpowiedzi. W każdym miesiącu odbywają się spotkania formacyjne, dyskusyjne, modlitewne, a także integracyjne. Bierzemy udział w życiu parafialnym jak i diecezjalnym, gdyż oprócz nas w Archidiecezji Poznańskiej są jeszcze inne oddziały.

„ Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!” – „Gotów!” Oto pozdrowienie organizacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zbudowane w oparciu o główne hasło KSM: „Służyć Bogu i Ojczyźnie”, w którym zawiera się cel istnienia organizacji i wyznacza jej duchowość.

KSM oprócz hasła i pozdrowienia ma jeszcze inne swoje symbole:

Hymn KSM
Hej, do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową,
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową.
Nie wydrze nam jej żaden wróg,
Tak nam dopomóż Bóg.
 
Młodzieży! Polskę nową twórz
Potężną, Bogu miłą.
Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż?
On jest najwyższą siłą.
Zwyciężym znój i stromość dróg,
Tak nam dopomóż Bóg.
 
Sztandarem naszym będzie krzyż,
Co ojców wiódł do chwały.
I nas powiedzie także wzwyż,
Gdzie buja Orzeł Biały.
Ojczyźnie spłacim święty dług,
Tak nam dopomóż Bóg.

Godło KSM

Godło powstało z połączenia Krzyża i Orła Polskiego. Tłem godła jest kolor żółty symbolizujący Kościół katolicki. Kolor biały i czerwony Orła, jako barwy narodowe, wyrażają wolę służby Ojczyźnie. Krzyż – oddanie siebie w służbie Bogu na wzór ofiary Chrystusa. Kolor niebieski Krzyża – więź z Matką Najświętszą, która jest wzorem osobowym i pomocą w realizacji zasad KSM.


Zasady KSM:
I - Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku
II - Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie
III - Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce
IV - Szanuj swą godność, bądź prawny i czysty
V - Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej
VI - Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim
VII - Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny
VIII - Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny
IX - Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj
X - Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie

Przyrzeczenie
Przyrzeczenie składają członkowie KSM po odbyciu przynajmniej półrocznego stażu kandydackiego w uroczystość Chrystusa Króla, która to uroczystość jest świętem patronalnym (także Akcji Katolickiej). „Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”

Spotkania młodzieży z KSM rozpoczynają się w piątki Mszą św. o godz. 18:00. Więcej informacji na temat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej na stronie: www.poznan.ksm.org.pl