Czcionka: AAA « wstecz drukuj

Ogłoszenia parafialne 8.5.2022 - IV Niedziela Wielkanocy

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne” – słowa z dzisiejszej Ewangelii, są dla nas wezwaniem do odkrycia tego, jak ważne jest przywiązanie owcy do pasterza.
Nasze przywiązanie do Chrystusa Dobrego Pasterza, czyli nasze słuchanie Jego głosu i podążanie razem z Nim przez życie, gwarantuje niekończące się, bo wieczne bezpieczeństwo.

ks. Sebastian Kujawa


 1. W dzisiejszą niedzielę dzieci z klas trzecich, przeżywając uroczystość I Komunii św., rozpoczynają „biały tydzień”. Wyrażamy wdzięczność s. Rafaeli za trud przygotowania katechetycznego, s. Marcinie i p. Marii Boguckiej za troskę o piękno świątyni oraz p. Michałowi Kasprzykowi za posługę organisty. Rodzicom dziękujemy za współpracę w przygotowaniu dzieci do I Spowiedzi i Komunii św. oraz za ofiarowany ornat na uroczystości maryjne.
 2. Parafialna pielgrzymka do Krakowa i okolic rozpocznie się w poniedziałek 16 maja Mszą św. o godz. 8.00.
 3. Wyrażamy wdzięczność Parafianom i Gościom za ofiary składane w kościele, w biurze parafialnym i na konto parafialne.
 4. Zachęcamy rodziców, dziadków i starsze rodzeństwo, przystępujących do Komunii św., aby po Jej przyjęciu w geście błogosławieństwa i na znak obecności Jezusa w swoim sercu, czynili znak krzyża na czole dziecka z którym podchodzą, by przyjąć Komunię św.
 5. W prasę katolicką można zaopatrzyć się w kruchcie po stronie groty Matki Bożej.
 6. Drogim Parafianom i Miłym Gościom obchodzącym w tym tygodniu imieniny, rocznice urodzin i jubileusze życzymy obfitości Bożych darów.

STAŁE DYŻURY

 1. Biuro parafialne jest czynne w dni powszednie po porannej Mszy św. i po wieczornym nabożeństwie. W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod numerem tel. 061 868 23 05 lub 661 040 989.
 2. Okazja do Spowiedzi św. jest codziennie od godz. 7.40 do 7.55 i od godz. 17.30 do 17.55.
 3. Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas jest w poniedziałek od godz. 17.45 do 19.00. Parafialny Zespół Caritas – dziękując za dotychczasową ofiarność – zwraca się z prośbą o przekazanie potrzebującym osobom dwóch foteli. Ofiarodawców prosimy o kontakt pod numerem tel. 601 581 360. Osoby pragnące włączyć się w działalność charytatywną w naszej Parafii prosimy o kontakt pod numerem tel. 691 898 239.

WSPÓLNA MODLITWA

 1. Na Różaniec zapraszamy w niedzielę o godz. 9.00, w piątek – z okazji dnia fatimskiego – w łączności z Mszą św. o godz. 19.30, w pozostałe dni o godz. 17.25.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe odprawiane codziennie w łączności z Mszą św. o godz. 18.00. Na apel jasnogórski przy grocie Matki Bożej z udziałem Chóru Epifania zapraszamy codziennie o godz. 21.00. W piątek, w związku z dniem fatimskim, apel jasnogórski będzie w łączności z Mszą św. o godz. 19.30.
 3. Osoby pragnące wspólnie rozważać Pismo św. zapraszamy na krąg biblijny w poniedziałek o godz. 19.00. Na spotkanie prosimy przynieść Nowy Testament i przeczytać fragment Dziejów Apostolskich 11,19-30.
 4. Na adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu zapraszamy w czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 20.50 w kaplicy.
 5. Na modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym zapraszamy w czwartek o godz. 19.00.
 6. W piątek przypada dzień fatimski. Z tej okazji zapraszamy na wspólną modlitwę pokutną: Msza św. o godz. 19.30, po niej Różaniec, procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej na dziedzińcu przed kościołem i apel jasnogórski. Homilię wygłosi Ks. Szymon Kosmala, wikariusz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu.

SPOTKANIA

 1. Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania zapraszamy na spotkania formacyjne w parafialnej Kanie według następującego porządku: klasy VII o godz. 19.00 – grupa I we wtorek 10 maja, grupa II w środę 11 maja; klasy VIII po Mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie majowym – dziewczęta w dzisiejszą niedzielę, chłopców w niedzielę 15 maja.
 2. Osoby odpowiedzialne za Róże Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie zelatorskie we wtorek o godz. 10.15.
 3. Na próbę Chóru Epifania zapraszamy we wtorek o godz. 19.30.
 4. Zbiórka ministrantów młodszych, starszych i lektorów będzie w środę po nabożeństwie majowym.
 5. Rodziców planujących chrzest dziecka i osoby zamierzające być rodzicami chrzestnymi zapraszamy na spotkanie w środę o godz. 19.00.
 6. Dzieci należące do zespołu Trzej Królowie oraz pragnące w nim śpiewać zapraszamy na próbę w sobotę o godz. 11.00.

Poprzednie ogłoszenia