Msze Święte

W niedziele:

- o godz.: 8.00, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci) i 18.00

Od poniedziałku do soboty:

- o godz.: 8.00 i 18.00

Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego, Poznań - Ławica, ul. Miastkowska 128/132, 60-183 Poznań

Informacje

Na adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu zapraszamy w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 21.00.

 

Skrzydła Ławicy

Parafia » Grupy duszpasterskie » Parafialne Koło Caritas »

 

Skrzydła Ławicy
 
Akcja „Skrzydła Ławicy”, inspirowana ogólnopolskim programem „Skrzydła” (www.skrzydla.pl). Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez osoby, które zobowiążą się do wsparcia ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.
 
  • Do kogo skierowany jest program?
 
Programem objęte zostaną wybrane dzieci mieszkające na terenie naszej Parafii, których sytuacja materialna sprawia, że nie mogą swobodnie rozwijać swoich talentów i wiedzy, a przez to mają mniejsze szanse na wyjście z biedy.
 
  • W jaki sposób program ma pomóc dzieciom?
 
W wymiarze materialnym dzieci objęte programem otrzymają pomoc w postaci wyprawki szkolnej, podręczników, odzieży, a także dofinansowania dojazdów do szkoły, wycieczek szkolnych, korepetycji. Kompleksowa pomoc materialna ma przynieść konkretne efekty – dziecko będzie mogło skoncentrować się na nauce i rozwoju, uwierzy we własne możliwości, a przede wszystkim nie będzie czuło się gorsze od rówieśników.
 
  • Jak będą wykorzystane przekazane przeze mnie pieniądze?
 
Każdy Ofiarodawca otrzyma komplet informacji opisujących sytuację dziecka, nad którym obejmuje opiekę – oczywiście bez danych osobowych. Pieniądze zostaną wydane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dziecka, a Ofiarodawca będzie dostawał regularne raporty dotyczące zakresu i efektów udzielonej pomocy.
 
  • Czy stać mnie na taką pomoc?
 
Ofiarodawca sam deklaruje, jaką kwotę miesięcznie chciałby przekazywać. Następnie zawiązane zostaną grupy sponsorskie, z których każda obejmie opiekę nad jednym dzieckiem.
 
Pytania, komentarze oraz zgłoszenia proszę przesyłać na adres: skrzydlalawicy@wp.pl
 
Koordynator programu: Jakub Marczyński, tel. 697 873 663