Msze Święte

W niedziele:

- o godz.: 8.00, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci) i 18.00

Od poniedziałku do soboty:

- o godz.: 8.00 i 18.00

Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego, Poznań - Ławica, ul. Miastkowska 128/132, 60-183 Poznań

Informacje

Na adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu zapraszamy w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 21.00.

 

Margaretki

Parafia » Grupy duszpasterskie »

M A R G A R E T K I
 
Otoczmy modlitwą naszych kapłanów
 
Apostolat „Margaretki” powstał już w wielu parafiach, a jego celem jest otoczenie modlitwą wybranego kapłana.
   Do świętości powołany jest każdy z nas. Jednak kapłan to osoba wybrana przez samego Ducha Świętego: Bóg, powołując kapłanów na swych robotników, obdarzył ich szczególnym zaufaniem - a naturalną tego konsekwencją jest nasze pragnienie, aby w każdym duszpasterzu zawsze i wszędzie - nie tylko przy ołtarzu czy konfesjonale - widzieć czyste odbicie Chrystusa. Stąd frustracja, czy nawet ból, gdy wyobrażenie to - plotką czy nie plotką - bywa czasem zachwiane. Zdajemy się zapominać, że nie tylko ludzie świeccy zostali dotknięci grzechem pierworodnym i tym, co z tego wynika… Ciężar odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi, świadomość tego, że Bóg szczególnie <> potrzebuje, nie powinny stać się dla kapłana czymś ponad siły. Jak każdemu z nas, potrzebne jest mu oparcie. Oparcie w swym przełożonym, który niechby był nie tylko surowym obserwatorem czy wizytatorem, ale nade wszystko serdecznym opiekunem i doradcą… Oparcie w parafianach, którzy w miarę swoich możliwości potrafiliby służyć taką czy inną pomocą. Bo ofiarując Bogu i nam swą pracę i samotność, kapłan nie powinien poczuć się nigdy OSAMOTNIONY... Stąd ogromna potrzeba modlitwy za swoich duszpasterzy, a miejsce krytyki czy powielania plotek winna zająć zwyczajna życzliwość. I gdy nasz Kapłan w codziennej mszy świętej mówi: „módlmy się za siebie nawzajem”, w subtelny sposób o wszystko to nas prosi…
   Jak powstała idea apostolatu „Margaretki”, można dowiedzieć się choćby z Internetu. Najistotniejsza jest jednakże jej realizacja, to jest modlitwa. Zatem osoba, deklarująca modlitwę za danego kapłana, zobowiązana jest do niej tylko w jeden, określony dzień tygodnia - ale za to do końca życia. Jedna „Margaretka”winna więc liczyć siedem osób (tyle, ile dni tygodnia). Ich dane personalne powierzone zostają opiekunowi apostolatu, natomiast kapłan niekoniecznie musi znać nazwiska modlących się za niego wiernych - o tym można zadecydować indywidualnie, i każdą decyzję (jawności czy też nie), należałoby uszanować. Jednym jawność jest wręcz potrzebna a kto inny pragnie modlić się w ukryciu. Czasem kapłan czuje się mniej osamotniony, gdy zna przynajmniej imiona swoich dobroczyńców - innego może to w pewnym sensie krępować.
   Oczywiście, można nie być w apostolacie i też trwać w modlitwie przy swoich duszpasterzach. Jednak „Margaretki” to idea piękna, potrzebna i szlachetna. W naszej parafii krzewi ją pani Danuta Ogrodowicz (ale wiem, że nie tylko!), i ona właśnie skłonna jest udzielić bliższych informacji co do wyboru modlitw. Dodajmy tylko jeszcze, iż opuszczenie modlitwy nie jest obciążone grzechem, a wokół naszych Duszpasterzy kilka „Margaretek” zdążyło już wyrosnąć…
 
Opracowała: A. K.