Msze Święte

W niedziele:

- o godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00

Od poniedziałku do soboty:

- o godz.: 8.00 i 18.00

Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego, Poznań - Ławica, ul. Miastkowska 128/132, 60-183 Poznań

Informacje

W środę zapraszamy na Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 8.00, 18.00 i 19.30.

 

Prace termomodernizacyjne w naszej parafii zostały wykonane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

2011

Grupy duszpasterskie » Koło Żywego Różańca » Z życia Koła Żywego Różańca »

STYCZEŃ

*
W pierwszą środę, 5 stycznia o godz. 7.00 odprawiona została Msza św. w intencji członkiń Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantek miesiąca stycznia. Członkowie Wspólnoty czynnie włączyli się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o dalszą opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantek. Lekcję i modlitwę powszechną czytał p. Witold Witkowski. Różaniec prowadziły p.p. Ewa Szczot i Krystyna Wiśniewska.
*
 Dnia 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli nasza Parafia przeżywała Odpust Parafialny. Uroczysta Suma Odpustowa odprawiona została o godz.12.30, a przewodniczył jej i Słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Członkinie Wspólnoty Żywego Różańca m.in. włączyły się w liturgię tej Mszy św. – różaniec poprzedzający Mszę św. poprowadziła p. Weronika Kubasik, a w procesji z darami szły panie Barbara Ziemska i Beata Ziemska oraz Ewa Szczot i Krystyna Wiśniewska. Reprezentantami Koła Seniora w procesji z darami byli państwo Boguccy.
* W niedzielę 16 stycznia podczas Mszy św. o godz. 11.00 swój Jubileusz – 85 rocznicę urodzin obchodziła pani Wanda Lubawa z I Róży. Po Mszy św. członkinie Koła Żywego Różańca złożyły Jej życzenia wielu Łask Bożych i Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia.
*
W środę, 26 stycznia odprawiona została Msza św. Jubileuszowa z okazji 85 rocznicy urodzin p. Janiny Kalinowskiej z V Róży. Członkowie Wspólnoty Różańcowej ubogacili swoim udziałem liturgię tej Mszy św. – lekcję czytał p. Witold Witkowski, psalm śpiewała p. Teresa Szewczyk, modlitwę powszechną odmawiała p. Krystyna Bogucka, a w procesji z darami szła p. Maria Woroch – Zelatorka V Róży z p. Danutą Rogozińską.
*
W miesiącu styczniu codzienne odmawianie Modlitwy Różańcowej zostało zawieszone.

 

LUTY

*
W pierwszą środę, 2. lutego o godz. 18.00 w Święto Ofiarowania Pańskiego odprawiona została Msza św. w intencji członkiń Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantek miesiąca lutego. Członkinie czynnie włączyły się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o dalszą opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantek. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Anna Niewiada, psalm śpiewała p. Jolanta Płocińska, a dary do ołtarza niosły solenizantki pp. Maria Kita i Weronika Kubasik.
*
Powrócono do codziennego odmawiania Modlitwy Różańcowej, od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz.9.00.

 

MARZEC

* W pierwszą środę, 2. marca o godz. 18.00 odprawiona została Msza św. w intencji członkiń Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantek miesiąca marca. Członkinie czynnie włączyły się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o dalszą opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantek. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Ewa Szczot, psalm śpiewała p. Jolanta Płocińska, a dary do ołtarza niosły pp. Krystyna Wiśniewska i Maria Woroch.
*
Powrócono do codziennego odmawiania Modlitwy Różańcowej, od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 9.00.
* 2. marca, po Mszy św. odbyło się zebranie ogólne Wspólnoty Różańcowej. W związku z nadchodzącym okresem Wielkiego Postu i jako temat do rozważań przewodnicząca p. Ewa Szczot odczytała artykuł z czasopisma Różaniec pt. „Przebaczać nieustannie”. Następnie p. przewodnicząca podała kilka informacji – o terminie rekolekcji dla Wspólnot Różańcowych oraz o tym, że powstaje Złota Księga Różańca. P. Danuta Ogrodowicz poinformowała zebranych, że Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem podjęło Nowennę Fatimską na stulecie objawień fatimskich. Temat tego roku brzmi: Więcej niż doczesność.

 

KWIECIEŃ

* 2. kwietnia odszedł do Pana opiekun duchowy i Dyrektor Wspólnoty Żywego Różańca ks. kanonik Proboszcz Tomasz Maćkowiak. Członkowie Wspólnoty Różańcowej wraz ze wszystkimi grupami duszpasterskimi wzięli czynny udział w uroczystościach pogrzebowych 5. i 6. kwietnia.
*
W pierwszą środę miesiąca, 6. kwietnia Msza św. o godz. 18.00 odprawiona została w intencji członkiń Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantek miesiąca kwietnia. Członkinie czynnie włączyły się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o dalszą opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantek. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Ewa Szczot, psalm śpiewała p. Weronika Kubasik, a dary do ołtarza niosły pp. Krystyna Wiśniewska i Grażyna Celian.
*
Trwa codzienne odmawianie Modlitwy Różańcowej.
* 17. kwietnia przywitaliśmy w naszej Parafii nowego Proboszcza ks. Szymona Likowskiego. W uroczystościach wprowadzenia nowego Proboszcza Wspólnota Żywego Różańca, tak jak i inne grupy duszpasterskie wzięła czynny udział. Serdecznie witamy naszego nowego Księdza Proboszcza i życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia i radości z posługiwania w naszej parafii.

 

MAJ

* W pierwszą środę, 4. maja o godz. 18.00 odprawiona została Msza św. w intencji członkiń Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantek miesiąca maja. Członkinie czynnie włączyły się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantek. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Krystyna Bogucka, psalm śpiewała p. Jolanta Płocińska.
*
Trwa codzienne odmawianie Modlitwy Różańcowej, od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 9.00.
*
13. maja, w piątek odprawiona została pierwsza w tym roku Msza św. Fatimska. Członkowie Wspólnoty Różańcowej licznie uczestniczyli w tym uroczystym Nabożeństwie i procesji. Podczas Mszy św. lekcję czytała p. Urszula Łukuć, modlitwę powszechną odmawiała p. Krystyna Bogucka, a w procesji z darami szli pp. Danuta Ogrodowicz i Witold Witkowski.

 

CZERWIEC

* W pierwszą środę, 1. czerwca o godz. 18.00 Msza św. odprawiona została w intencji członkiń Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantek miesiąca czerwca. Członkinie czynnie włączyły się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantek. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Anna Niewiada, psalm śpiewała p. Teresa Szewczyk, a dary do ołtarza nieśli pp. Jolanta Płocińska i Zenon Kita.
*
Różaniec św. odmawiamy codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 9.00.
*
13. czerwca odprawiona została druga Msza św. Fatimska, czynny udział wzięły panie Urszula Łukuć – lekcja i Ewa Szczot – modlitwa powszechna.
*
15. czerwca odbyło się ogólne zebranie Wspólnoty Żywego Różańca, na którym Wspólnota powitała swojego nowego Dyrektora i opiekuna duchowego, ks. Proboszcza Szymona Likowskiego. Następnie omawiane były sprawy organizacyjne.

 

LIPIEC

* W pierwszą środę, 6. lipca o godz. 18.00 odprawiona została Msza św. w intencji członkiń Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantek miesiąca lipca. Członkinie czynnie włączyły się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o dalszą opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantek. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Krystyna Bogucka, psalm śpiewała p. Weronika Kubasik, a dary do ołtarza niosły panie Krystyna Kotlińska i Janina Rosa.
* Codzienna Modlitwa Różańcowa odmawiana jest od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 9.00.
*
13. lipca odprawiona została kolejna Msza św. Fatimska z bardzo licznym udziałem wiernych, w tym członków Wspólnoty Różańcowej. Czynnie w ubogacenie liturgii włączyły się panie Krystyna Bogucka – czytanie lekcji, Weronika Kubasik – śpiew psalmu oraz Krystyna Wiśniewska – odmawianie modlitwy powszechnej. Po Mszy św. wierni, jak co miesiąc uczestniczyli w procesji fatimskiej.
* 27. lipca odprawiona została Msza św. jubileuszowa w intencji Jubilatki, członkini VIII Róży p. Anny Kołodziej z okazji 85-lecia Jej urodzin. W ubogacenie liturgii tej Mszy św., obok członkiń Wspólnoty Żywego Różańca włączyła się również rodzina Jubilatki. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Anna Niewiada, psalm śpiewała córka Jubilatki p. Maria Dolecka, a dary do ołtarza niosły wnuczki Ania i Ola Doleckie. Po Mszy św., jak jest w zwyczaju członków Wspólnoty, odśpiewano jubilatce życzenia oraz przekazano kwiaty.

 

SIERPIEŃ

*
Msza św. w pierwszą środę, 3 sierpnia o godz. 18.00 odprawiona została w intencji członkiń Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantek miesiąca sierpnia. Członkinie czynnie włączyły się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantek. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Maria Józefowska, psalm śpiewała p. Weronika Kubasik, a dary do ołtarza niosły sierpniowe solenizantki pp. Maria Woroch i Maria Biedna.
* Trwa codzienne odmawianie Modlitwy Różańcowej, od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 9.00.
*
13 sierpnia, w sobotę odprawiona została kolejna w tym roku Msza św. Fatimska. Członkowie Wspólnoty Różańcowej licznie uczestniczyli w tym uroczystym Nabożeństwie i procesji. Podczas Mszy św. lekcję czytał p. Witold Witkowski, psalm śpiewała p. Weronika Kubasik, a modlitwę powszechną odmawiała p. Krystyna Wiśniewska.

 

WRZESIEŃ

*
Msza św. 7 września, w pierwszą środę miesiąca, o godz. 18.00 odprawiona została w intencji członków Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantów miesiąca września. Członkowie czynnie włączyli się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantów. Lekcję czytała p. Teresa Szewczyk, psalm śpiewała Jej córka Paula Szewczyk, modlitwę powszechną odmawiała p. Anna Niewiada, a dary do ołtarza nieśli wrześniowi solenizanci pp. Renosława Ciborska i Stanisław Klewenhagen.
* Trwa codzienne odmawianie Modlitwy Różańcowej, od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 9.00.
*
13 września, we wtorek odprawiona została kolejna w tym roku Msza św. Fatimska. Członkowie Wspólnoty Różańcowej licznie uczestniczyli w tym uroczystym Nabożeństwie i procesji. Podczas Mszy św. lekcję czytała p. Anna Łukjanowicz, a modlitwę powszechną odmawiała p. Urszula Łukuć.
*
14 września odprawiona została Msza św. Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin p. Ireny Mańczak z III Róży. Członkinie Wspólnoty oraz rodzina Jubilatki włączyli się w liturgię Mszy św. Lekcję czytała córka Jubilatki, psalm śpiewała p. Teresa Szewczyk, modlitwę powszechną prowadziła   p. Anna Niewiada, a dary do ołtarza niosły pp. Leokadia Samolczyk i Maria Kita. Po Mszy św. odśpiewano Jubilatce życzenia i wręczono laurkę i bukiet kwiatów.

 

PAŹDZIERNIK

*
Msza św. 5 października, w pierwszą środę miesiąca, o godz. 18.00 odprawiona została w intencji członków Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantów miesiąca października. Członkinie czynnie włączyły się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantów. Lekcję czytała p. Teresa Szewczyk, psalm śpiewała p. Jolanta Płocińska, modlitwę powszechną odmawiała p. Anna Niewiada, a dary do ołtarza niosły pp. Maria Kita i Jadwiga Wytrzyszczak.
* Trwa codzienne odmawianie Modlitwy Różańcowej, od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 9.00.
*
7 października – wspomnienie Matki Bożej Różańcowej było świętem patronalnym Wspólnoty Żywego Różańca. Uroczysta modlitwa różańcowa rozpoczęła się o godz. 17.30, a o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich członków Wspólnoty Żywego Różańca. Członkowie Wspólnoty czynnie włączyli się w liturgię tej Mszy św. Lekcję czytał p. Witold Witkowski, psalm śpiewała p. Weronika Kubasik, modlitwę powszechną odmawiał p. Marian Grzegorzewicz. Dary ufundowane przez Wspólnotę niosły: Księgę Różańca pp. Ewa Szczot, Krystyna Wiśniewska i Maria Kita, kwiaty p. Maria Kita, ornat p. Anna Bobrowska, Zelatorka I Róży, obrus duży pp. Renata Kruk i Maria Woroch, obrus mały p. Krystyna Bogucka, a dary ołtarza p. Leokadia Samolczyk. Przy sztandarze wartę pełniły członkinie IX Róży. Po Mszy św. odbyło się spotkanie Wspólnoty w klubie parafialnym, które upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
* 8-9 października nasza Parafia, w ramach wizytacji kanonicznej gościła Ks. Biskupa Marka Jędraszewskiego. Podczas spotkania Ks. Biskupa z przedstawicielami grup duszpasterskich, Wspólnotę Żywego Różańca reprezentowały panie Ewa Szczot i Danuta Ogrodowicz.
* 13 października odprawiona została ostatnia w tym roku Msza św. Fatimska. Członkowie Wspólnoty Różańcowej licznie uczestniczyli w tym uroczystym Nabożeństwie i procesji. Różaniec prowadziła p. Danuta Ogrodowicz, a podczas Mszy św. lekcję czytała p. Anna Lipczyńska, modlitwę powszechną odmawiała p. Anna Niewiada, a dary do ołtarza nieśli pp. Danuta Ogrodowicz i Witold Witkowski.

 

LISTOPAD

*
W drugą środę 9 listopada Msza św. o godz. 18.00 odprawiona została w intencji członków Wspólnoty Żywego Różańca, solenizantów miesiąca listopada. Członkinie czynnie włączyły się w liturgię tej Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc o opiekę Pana Boga i Matki Najświętszej dla solenizantów. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Krystyna Bogucka, psalm śpiewała p. Jolanta Płocińska, a dary do ołtarza niosły pp. Renata i Halina Kruk.
* Trwa codzienne odmawianie Modlitwy Różańcowej, od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 9.00.
*
16 listopada została odprawiona Msza św. jubileuszowa z okazji 90-lecia urodzin p. Leokadii Tomczak członkini III Róży. Rodzina Jubilatki oraz członkowie Wspólnoty włączyli się w liturgię tej Mszy św. sprawiając, że miała ona bardzo uroczysty charakter. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Krystyna Bogucka, psalm śpiewała prawnuczka Jubilatki, a dary do ołtarza niosły trzy córki Jubilatki. Po Mszy św. członkowie Wspólnoty odśpiewali Jubilatce życzenia oraz wręczyli bukiet kwiatów. Wszyscy byli bardzo wzruszeni.

 

GRUDZIEŃ

*
16 listopada została odprawiona Msza św. jubileuszowa z okazji 90-lecia urodzin p. Leokadii Tomczak członkini III Róży. Rodzina Jubilatki oraz członkowie Wspólnoty włączyli się w liturgię tej Mszy św. sprawiając, że miała ona bardzo uroczysty charakter. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Krystyna Bogucka, psalm śpiewała prawnuczka Jubilatki, a dary do ołtarza niosły trzy córki Jubilatki. Po Mszy św. członkowie Wspólnoty odśpiewali Jubilatce życzenia oraz wręczyli bukiet kwiatów. Wszyscy byli bardzo wzruszeni.
*
Trwa codzienne odmawianie Modlitwy Różańcowej, od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 9.00.
*
14 grudnia została odprawiona Msza św. jubileuszowa z okazji 90-lecia urodzin p. Pelagii Gąska z VI Róży. Członkowie Wspólnoty włączyli się w liturgię tej Mszy św. sprawiając, że miała ona bardzo uroczysty charakter. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Anna Niewiada, psalm śpiewała p. Weronika Kubasik, a dary do ołtarza niosły pp. Maria Biedna i Renata Kruk. Po Mszy św. członkowie Wspólnoty odśpiewali Jubilatce życzenia oraz wręczyli bukiet kwiatów.
*
18 grudnia członkowie Wspólnoty spotkali się na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Spotkanie upłynęło w miłej, prawdziwie rodzinnej atmosferze.
*
28 grudnia odprawiona została Msza św. jubileuszowa z okazji 85-lecia urodzin p. Walentyny Krawczyk z VIII Róży. Członkinie Wspólnoty swoim czynnym udziałem sprawiły, że liturgia tej Mszy św. była bardziej uroczysta. Lekcję czytała i modlitwę powszechną odmawiała p. Krystyna Bogucka, psalm śpiewała p. Teresa Szewczyk, a dary ołtarza niosły pp. Jadwiga Wytrzyszczak i córka Jubilatki Iwona. Po Mszy św. odśpiewano Jubilatce życzenia i wręczono bukiet kwiatów.