Msze Święte

W niedziele:

- o godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
Od poniedziałku do soboty:

- o godz.: 8.00 i 18.00

Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego, Poznań - Ławica, ul. Miastkowska 128/132, 60-183 Poznań

Zapraszamy

Ksiądz Patryk Mazur odprawi w naszej parafii Mszę św. sekundycyjną w niedzielę 4 czerwca o godz. 12.30, a Ksiądz Jakub Drosik w niedzielę 11 czerwca o godz. 12.30.

Historia Koła Żywego Różańca przy Parafii Objawienia Pańskiego

Grupy duszpasterskie » Koło Żywego Różańca »

Jesienią 1989 roku p. Helena Kołodziejczykowa zainicjowała utworzenie przy naszej nowo powstałej Parafii jednej Róży Żywego Różańca z Os. Bajkowego. Korzystając z rady ks. Proboszcza inicjatorka przeprowadziła rozmowę organizacyjną z długoletnią przewodniczącą Koła Żywego Różańca Parafii w Skórzewie p. Władysławą Borowiakową. Postanowiono wtedy przenieść sześć Róż członkiń z Ławicy, dołączyć siódmą Różę z Os. Bajkowego i utworzyć Koło Żywego Różańca Pań przy naszej Parafii Objawienia Pańskiego.

W grudniu 1990 roku powstała na Os. Bajkowym druga Róża, a rok później – trzecia. Koło liczyło więc już dziewięć Róż.
W 2001 roku powstały trzy Żywe Róże Dzieci.
W latach 1991-1995 Księdzem Dyrektorem Koła był wikariusz ks. Roman Grocholski, który wprowadził regularne (co dwa miesiące) zebrania, podczas których wyjaśniano nurtujące problemy oraz omawiano aktualne sprawy Koła i Parafii.
Przewodniczącymi Koła były kolejno pp. Władysława Borowiak, Jadwiga Wytrzyszczak, Maria Józefowska, Danuta Ogrodowicz, a obecnie Ewa Szczot. Obecnie w skład Koła wchodzi jedenaście Róż (9 żeńskich i 2 męskie). Róże liczą po 20 osób, a każdą z nich kieruje zelatorka/zelator:
I Róża Maria Hałas
II Róża Krystyna Kotlińska
III Róża Anna Mikołajczak
IV Róża Renata Kruk
V Róża Marianna Woroch
VI Róża Maria Biedna
VII Róża Ewa Szczot
VIII Róża Jadwiga Wytrzyszczak
IX Róża Maria Maciudzińska
X Róża Witold Kotkowski
XI Róża  
 
Całością Koła Żywego Różańca kieruje Rada, w skład której wchodzą zelatorki Róż oraz Prezydium Rady w składzie:
Ewa Szczot - przewodnicząca
Krystyna Wiśniewska - zastępca przewodniczącej
Maria Kita - skarbnik
 
Nad całością czuwa Dyrektor Koła ks. kan. Sebastian Kujawa – proboszcz.
Spotkania Rady odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 11.15 na probostwie.
Spotkania formacyjne całego Koła Żywego Różańca odbywać się będą w drugą środę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 w klubie parafialnym.
 
Koło Różańcowe ma swoje święto patronalne w dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Różańcowej - 7 października. Od 1994 roku w tym dniu jest odprawiane uroczyste Nabożeństwo Różańcowe, w którym odmawianie każdego dziesiątka jest poprzedzone odczytaniem fragmentu Ewangelii i wezwaniami modlitwy powszechnej. Po Różańcu św. ks. Proboszcz odprawia Mszę św. w intencji Koła, w czasie której członkinie aktywnie włączają się w sprawowaną liturgię. Po uroczystości w kościele Koło spotyka się w klubie parafialnym na wspólnym poczęstunku i przyjacielskich rozmowach.
Drugie w roku uroczyste spotkanie Koła to „opłatek”, który zaczyna się chwilą zadumy z wierszami lub fragmentami literackimi, następnie jest łamanie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd przy kawie z ciastem własnego wypieku.
Uroczyście obchodzone są również 80-te, 85-te i 90-te urodziny oraz złote jubileusze małżeńskie członkiń.
Od stycznia 2001 roku w pierwszą środę miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji członkiń Koła, które są solenizantkami danego miesiąca. Msze te są dla członkiń szczególną radością.
W 1992 roku Koło Różańcowe ufundowało swój sztandar wg projektu ks. kanonika Stefana Tomaszkiewicza – ówczesnego kustosza Muzeum Archidiecezjalnego. Wyhaftowany został przez p. Monikę Kaczmarek. Na sztandarze z jednej strony widnieje nazwa i symbole Parafii, a z drugiej nazwa Koła i Różaniec św. Sztandar Koła jest obecny na uroczystościach parafialnych.
W 1998 roku, w darze na Konsekrację Kościoła parafialnego, Koło ufundowało monstrancję, a w 1999 roku dwie Stacje nowej Drogi Krzyżowej (IV i VIII). Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Koło składa ofiarę na prace związane z remontami, wyposażeniem i otoczeniem Kościoła Parafialnego.
W 2017 roku, Koło ufundowało relikwiarz św. Jana Pawła II.